HAR GJORT

Jag har jobbat heltid med form.it sedan början av 2006. I mitt bagage finns också anställningar och utbildningar av olika slag.

ANSTÄLLNINGAR

CIBA Vision Nordic 1998-2005
Skrev texter och gjorde layout och original. Annonser, affischer, produkt- och kon­sument­bro­schyrer, bland annat business-to-business-utskick på fem språk­: svenska, norska, finska, danska och engelska.

Arkitektkopia 1991–1998
Text, layout och original för våra kun­ders räk­ning. Menyer, logor, pro­dukt­bro­schyrer, reklam­blad mm. Ut­skrif­ter från kunders digi­tala filer.

Fritidsresor 1982–1990
1989-1990. Text och layout till väl­komst­broschyrer för res­målen. Gjorde två års upp­lagor av Sport­resors Göteborgs­katalog. I den ena som textförfattare och i den andra hela trycksaken från text till grafisk form och originalarbete.

1984-1988. Resmålsservice. Allmän service till resmålen. Ansvarig för bl a uniformer, dags­nyheter till res­målen och produktion av kurs­material till reseledarkurserna.

1982-1984. Reseledare, Spanien. Hotell­rese­ledare, utflykts­rese­ledare, service­guide på kontor, plats­ansvarig. 

UTBILDNINGAR

Folkuniversitetet 2005
Webdesign. Flash, 2 dagar

Folkuniversitetet 2005
Webdesign. DreamWeawer, 96 h


RMI Berghs 1995–1996
Grafisk formgivning, 2 terminer. Skrift, typo­grafi, layout, mär­ken och sym­boler. Form­givning av eti­kett­er, tid­skrifts­oms­lag, diagram och för­lopp. För­pack­nings­illu­stra­tion, fakta­illu­stra­tion, bild och spalt, logo­typer, reklam­design.

IHM 1988–1990
Copywriter, 3 terminer. Marknadsförings­processen, kommu­nika­tions­teori och munt­lig presen­tations­teknik. Skriv­övning­ar, marknads- och informa­tions­rätt, kampanj­arbete, special­skrivande, examens­arbete. ARU-kurs (an­svar­ig reklam­ut­givare).